JJZC2017GK177病理科设备变更公告

来源:未知发布日期:2017-10-10 12:35靖江市公共资源交易中心受靖江市中医院委托对病理科设备采购项目进行公开招标,于2017年9月14日在靖江市公共资源交易网上发布了采购公告,现发布变更信息如下:


变更内容:


1、保证金截止时间更改为:2017年10月13日下午16:00


2、开标时间更改为:2017年10月17日上午09:00


 


                                        靖江市公共资源交易中心


                                        2017年10月9日

上一篇:靖江市妇幼保健院医疗设备变更公告
下一篇:JJZC2017GK197靖江市生活垃圾填埋场委托运行管理项目变更公告
友情链接: