JJZC2017GK188靖江市中医院呼吸机、心电遥测系统、椎间孔镜设备变更公告

来源:未知发布日期:2017-10-13 03:31


靖江市公共资源交易中心受靖江市中医院委托对呼吸机、心电遥测系统、椎间孔镜设备采购项目进行公开招标,于2017年9月29日在靖江市公共资源交易网上发布了采购公告,现发布变更信息如下:


变更内容:


1、原招标公告,招标文件项目编号JJZC2017GK177,变更为:JJZC2017GK188


                                        


靖江市公共资源交易中心


 

                               2017年10月12日  

上一篇:JJZC2017GK197靖江市生活垃圾填埋场委托运行管理项目变更公告
下一篇:JJZC2017GK196江苏省信息进村入户——益农信息社设施设备采购变更公告
友情链接: